Zasady współpracy

Kancelaria Prawnicza Votum, oferuje zarówno stałą jak i doraźną współpracę, tak dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. To bowiem od samego Klienta, jego specyfiki oraz naglących spraw prawnych, a co z tym związane, jego indywidualnych potrzeb, uzależniony jest sposób świadczenia oferowanych usług.

Poszczególne formy współpracy, różniąc się od siebie zakresem oczekiwanego od Kancelarii wsparcia prawnego, nie pozostają jednolite co do niezbędnego zaangażowania finansowego po stronie Klienta. Dlatego, szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług musi zostać każdorazowo i gruntownie skonsultowany.

Zasady współpracy

Kancelaria Prawnicza Votum, oferuje zarówno stałą jak i doraźną współpracę, tak dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. To bowiem od samego Klienta, jego specyfiki oraz naglących spraw prawnych, a co z tym związane, jego indywidualnych potrzeb, uzależniony jest sposób świadczenia oferowanych usług.

Poszczególne formy współpracy, różniąc się od siebie zakresem oczekiwanego od Kancelarii wsparcia prawnego, nie pozostają jednolite co do niezbędnego zaangażowania finansowego po stronie Klienta. Dlatego, szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług musi zostać każdorazowo i gruntownie skonsultowany.

Ustalając wynagrodzenie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, proponując kilka sposobów rozliczania honorarium:

1) ryczałt.

Wysokość wynagrodzenia jest stała, z góry określona i niezmienna. System ten stosowany jest w szczególności przy zleceniach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w większości spraw sądowych.

2) wynagradzania godzinowe.

Wysokość Wynagrodzenia Kancelarii w przyjętym okresie rozliczeniowym uzależniona jest od czasu faktycznie przeznaczonego na efektywne załatwianie konkrentnej sprawy Klienta. Jednostką rozliczenioną jest godzina zegarowa. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy każdorazowo jest negocjonowana z Klientem, a czas pracy prawników kancelarii jest skrupulatnie ewidencjonowany.

3) Dodatkowo naszym klientom proponujemy trzeci system zapłaty wynagrodzenia zwany systemem z premią za sukces.

System taki stosowany może być w przypadku niektórych (szczególnie skomplikowanych) spraw sądowych. Oprócz stałego wynagrodzenia Kancelaria otrzymuje dodatkową kwotę w przypadku osiągniecia korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.