O Kancelarii

Kancelaria Prawnicza Votum ® stanowi indywidualną praktykę zawodową Radcy Prawnego Michała Olszewskiego, założoną w 2013 r. i od tego czasu z powodzeniem reprezentującą interesy swoich Klientów.

O Kancelarii

Kancelaria Prawnicza Votum ® stanowi indywidualną praktykę zawodową Radcy Prawnego Michała Olszewskiego, założoną w 2013 r. i od tego czasu z powodzeniem reprezentującą interesy swoich Klientów.

Początkowo kancelaria miała charakter bardziej ogólny, świadcząc swoje usługi na dość szerokim polu merytorycznym. Ostatecznie jednak, z biegiem czasu, nastąpiło w tym zakresie sprecyzowanie obszarów zainteresowania i obecnie Kancelaria świadczy w przeważającej części kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorstw w oparciu o formułę stałego zlecenia.

Kancelaria prowadzi też sprawy klientów indywidualnych, jednakże w ograniczonym zakresie tematycznym.

Filozofia działalności kancelarii oparta jest na ścisłej i raczej długofalowej współpracy z Klientem. Nie chodzi w tym wszystkim o pomoc prawną z tzw. „doskoku”. Kancelaria przeprowadza dokładne rozeznanie nie tylko aktualnych potrzeb prawnych Klienta (tzw. zwykły audyt prawny), ale również stara się poznać jego przedsiębiorstwo, rozeznać struktury, wytypować niezbędne do współpracy kardy, zrozumieć specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności, określić charakter relacji z kontrahentami oraz przyswoić zagadnienia techniczne związane z oferowanymi przez niego produktami bądź usługami. Powyższe działania stanowią w Naszej ocenie niezbędny warunek sprawnej oraz skutecznej obsługi prawnej. W toku dalszej współpracy Kancelaria pozostaje aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego swoich Klientów, świadcząc na ich rzecz nie tylko profesjonalne wsparcie merytoryczne w tematach bieżących, ale również wychodząc z własną inicjatywą zmian, bądź poprawy ich funkcjonowania w obrocie prawnym (wdrażanie zasad audytu prawnego kontrahentów, tworzenie/modyfikacja wzorców dokumentacji, asekuracja roszczeń).

Kancelaria posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przedsiębiorcom na każdym etapie ich działalności. Oferowane przez nas usługi okażą się więc przydatne zarówno przedsiębiorcom nowym (zakładanie oraz rejestracja spółek prawa handlowego), co działających na rynku od dłuższego już czasu (sprawy sporne, windykacja, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie wzorów pism i umów, udział w negocjacjach z kontrahentami, obsługa spotkań zarządu oraz walnych zgromadzeń organów zarządzających, czy właścicielskich). W razie potrzeby, Kancelaria będzie w stanie aktynie wspierać Klientów również „w trudnych czasach” poprzez obsługę procesów restrukturyzacji, a ostatecznie upadłości likwidacyjnej.

Kancelaria współpracuje z podmiotami zewnętrznymi tj. min. doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz biegłymi rewidentami. Powyższe umożliwia sporządzenie na potrzeby Klientów profesjonalnych dokumentów źródłowych niezbędnych, tak w bieżącej działalności (sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów giełdowych etc.), co na potrzeby procesów sądowych.

Michał Olszewski - Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy pod nr BD- 1218. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Od 2013 r. wykonuje zawód Radcy Prawnego w ramach indywidualnej kancelarii. Obszar specjalizacji: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz prawo bankowe.

Michał Olszewski – Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy pod nr BD- 1218. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Od 2013 r. wykonuje zawód Radcy Prawnego w ramach indywidualnej kancelarii. Obszar specjalizacji: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz prawo bankowe.